Zápis z členské schůze 5.3.2016

23.03.2016 19:50

Mšecké Žehrovice - zápis ze schůze SK Mšecké Žehrovice 5.3.2016

Přítomno 23 členů SK Mšecké Žehrovice, čímž je usnášeníschopná.

Program:

1) Zahájení

Předseda SK Mšecké Žehrovice Milan Zázvorka zahájil schůzi a představil členům dohodu obce Mšecké Žehrovice s naším spolkem na pronájmu fotbalového areálu ve Mšeckých Žehrovicích. Smlouva o pronájmu byla podepsána na 20 let a její úplné znění bude publikováno na našich webových stránkách. Ve smlouvě se zavazujeme, že se budeme o areál svědomitě starat a pečovat o něj. Veškeré energie převedeme na náš spolek. V letošní rozpočtu obecního úřadu byla také vyčleněna částka 120 tisíc korun na nutnou rekonstrukci střechy fotbalových kabin.

2) Volba zapisovatele

Zapisovatelem byl jednohlasně zvolen Libor Slavík

3) Zpráva o sportovní a společenské činnosti v roce 2015

Zprávu představil Libor Slavík

pořádané akce a aktivity v roce 2015:

 • Pálení čarodejnic ve spolupráci s SDH MŽ a spolkem Babinec
 • Dětské sportovní odpoledne ve spolupráci s Babincem
 • Turnaj v malé kopané o putovní pohár SK Mšecké Žehrovice
 • Výročí obce 970 let + nohejbalový turnaj - spoluúčast na pořádání oslav a kompletní organizace nohejbalového turnaje
 • Běh pro Amálku - účast na běhu pro dobrou věc
 • Rozsvícení Vánočního stromu, betlém a nadílka
 • Čertovský rej s Markem Hůlou
Všechny pořádané akce hodnotíme kladně a z případných chyb se v letošním ročníku ponaučíme.
 
Dále následovala zpráva o sportovní činnosti fotbalového oddílu SK Mšecké Žehrovice
V naší první sezoně se po podzimní části nacházíme na 5.místě tabulky s bilancí 5 výher, 3 remíz a 3 prohrer, na kontě máme slušných 20 bodů.
 
4) Finanční zpráva a zpráva o změně občanského sdružení na spolek
 

Pokladník Ondřej Zázvorka přednesl aktualní hospodářskou situaci našeho oddílu.

 

5) Plán akcí na rok 2016

 • Postupná rekonstrukce fotbalového areálu - provádět se bude průběžně a svépomocí
 • Pálení čarodějnic
 • Turnaj v malé kopané - z důvodu rekonstrukce fotbalového areálu se letošní ročník uskutečním na hřišti Sokola Mšec
 • Nohejbalový turnaj
 • Rozsvícení Vánočního stromu
Plán akcí se ještě může změnit v závislosti na rekonstrukci fotbalového areálu
 
6) Diskuze/ostatní
 
 • Hlasovaní o výši členského příspěvku pro rok 2016 - 100 Kč/člen/rok
22 členů ANO, 1 člen PROTI
-výše členského příspěvku pro rok 2016 byla schválena
 
 • Výkonný výbor SK Mšecké Žehrovice popřál našemu členovi Karlu Chábovi k jeho 70. narozeninám a předal mu za celý spolek malou pozornost. Karlovi přejeme hlavně pevné zdraví a spoustu příjemných zážitků s naším spolkem.
 
7) Závěr
 
Předseda spolku Milan Zázvorka poděkoval všem přítomným za jejich aktivitu v roce 2015 a účast na schůzi.
 
 

Za SK zápis provedl Libor Slavík


 

Zpět